UBND tỉnh Long An yêu cầu cục thuế chưa cưỡng chế thuế của công ty KCN Đồng Tâm

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản số 11302/UBND – KTTC ngày 29/11/2023 về việc xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty CP KCN Đồng Tâm về đề nghị bù trừ tiền GPMB vào tiền thuê đất phải nộp.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post