Chủ tịch UBND TP HCM phê bình nhiều chủ đầu tư dự án trọng điểm

Các Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được yêu cầu khẩn trương xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện dự án.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post