Ecopark: Từ cánh chim đầu đàn của BĐS xanh đến vùng đất Blue Zones tiên phong tại Việt Nam

20 năm trước, nhà sáng lập Ecopark là "cánh chim đầu đàn" tiên phong phát triển bất động sản xanh tại Việt Nam. 20 năm sau, hành trình phát triển bất động xanh bước lên một tầm cao mới khi kiến tạo vùng đất Blue Zones tiên phong tại Việt Nam.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post