Hôm nay, Quốc hội bàn cơ chế đặc thù cho 2 thành phố mới phía Bắc và phía Tây Hà Nội

Hôm nay, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Một trong những vấn đề được đại biểu và cử tri quan tâm đó là việc xây dựng cơ chế đặc thù để vận hành 2 thành phố mới của Thủ đô.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post