Hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Văn bản hợp nhất về Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post