Đi vay cho bất động sản vẫn gặp 'rừng điều kiện'

Các công ty bất động sản rất khát vốn, nhưng ngoài lãi suất vay vẫn cao thì doanh nghiệp ngành này phản ánh còn cả rừng điều kiện, không dễ vượt qua để tiếp cận được dòng tiền của các nhà băng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post