Tp.HCM thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tách thửa

Việc xác định thửa đất được tách ra khi chuyển quyền trên cơ sở xem xét quá trình quản lý sử dụng đất, thông tin thửa đất và người sử dụng đất thông qua bản đồ, số mục kê, tài liệu kê khai, đo đạc qua các thời kỳ... nhằm đảm bảo quy định về hạn mức tách thửa, các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của địa phương.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post