Một vùng đất từng khiến nhà đầu tư tranh dành nhau mảnh đẹp, đến nay “bán không được, giữ cũng không xong”

Bỏ hơn 8 tỉ đồng để gom đất Lâm Đồng, với mục đích chia lô nhưng suốt 2 năm qua, anh H (Tp.HCM) lại sống trong cảnh mất ăn mất ngủ.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post