VARS: Lần đầu tiên sau nhiều năm, các nhà đầu tư bất động sản đã thể hiện sự nhiệt tình bán hàng

Năm 2024 được nhận định là một năm khó khăn của ngành bất động sản Việt Nam, tuy nhiên cũng đan xen nhiều cơ hội mới. Các chuyên gia cho rằng, những yếu tố tích cực như sự hồi phục mạnh mẽ, chính sách hỗ trợ và quy hoạch mới sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để nhà đầu tư quyết định “xuống tiền”.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post