Ngăn chặn đấu giá hộ, quân xanh, quân đỏ làm loạn thị trường

Đại biểu Quốc hội đề nghị có các biện pháp chế tài để ngăn chặn tình trạng bỏ cọc đấu giá vì mục đích xấu. Cần nghiên cứu bổ sung thêm quy định: Nghiêm cấm người tham giá đấu giá tài sản không đủ nguồn lực tài chính hay sử dụng nguồn vốn không minh bạch để tham gia đấu giá.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post