Sau nhiều lùm xùm, 2.300 thửa đất dự án Gem Sky World đủ điều kiện chuyển nhượng

Sở TN&MT Đồng Nai thông báo 2.305 thửa đất tại dự án Gem Sky World tại huyện Long Thành đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên mua theo quy định của pháp luật.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post