Đối thoại nóng khi doanh nghiệp nói quy hoạch Nha Trang sẽ xóa sổ 4 dự án

Khánh Hòa - Có doanh nghiệp cho rằng nếu thông qua Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040, có thể xóa sổ 4 dự án của Tập đoàn Crystal Bay.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post