Sản xuất vật liệu tắc đầu ra, Bộ Xây dựng đề xuất loạt giải pháp

Nhiều giải pháp về thuế, giảm lãi suất, đẩy mạnh đầu tư công... được Bộ Xây dựng đề xuất để gỡ khó cho các ngành sản xuất vật liệu xây dựng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post