Bán công ty con, Taseco Land bỏ tham vọng xây khách sạn 55 tầng tại Hồ Tây?

(Dân trí) - Taseco Land đã chuyển nhượng 100% vốn cổ phần của công ty con là chủ đầu tư dự án Tổ hợp văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ tại khu đô thị Tây Hồ Tây.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post