Quy định mới nhất của Luật đất đai (sửa đổi) về bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

Theo quy định của Luật đất đai (sửa đổi) năm 2024, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post