Bình Dương điều chỉnh hướng tuyến, kiến nghị mở đường hơn 25.000 tỷ đồng

Ngoài việc điều chỉnh hướng tuyến Bắc Nam 3, tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư xây dựng dự án đường giao thông liên kết vùng khác với số vốn hơn 25.000 tỷ đồng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post