Chính phủ ban hành quy định mới, chốt 4 phương pháp định giá đất

Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2024/NĐ-CP, trong đó quy định 4 phương pháp định giá đất và điều kiện áp dụng từng phương pháp đó.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post