Hàng tồn kho của một công ty bất động sản ước tính 149 năm mới bán hết

Một công ty bất động sản cá biệt có số ngày tồn kho vượt trội, ước tính phải mất tới… 149 năm mới bán hết giỏ hàng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post