Hà Tĩnh: Xử phạt hàng loạt dự án bất động sản sai phạm

Hàng loạt dự án bất động sản vừa bị xử phạt, yêu cầu khắc phục do chậm tiến độ nhiều năm, không báo cáo hoạt động đầu tư, không làm thủ tục xin gia hạn, chậm hoàn thiện các hạng mục theo hồ sơ thiết kế...

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post