Vì sao người trúng đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ tại Đà Lạt chấp nhận bỏ cọc hơn 600 triệu đồng?

Ông Đoàn Hải Hà, người trúng đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ tại Đà Lạt trong vòng 10 năm với giá 151 tỷ đồng chấp nhận bỏ cọc hơn 600 triệu đồng. Lý do được đưa ra trước đó là do không được đổi tên nhà hàng Thủy tạ thành HV.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post