Năm 2024 đất nông nghiệp diện tích bao nhiêu được tách thửa?

Điều kiện về diện tích tối thiểu là một trong các điều kiện quan trọng khi tách thửa đất, tuy nhiên đây lại là điều kiện dễ vi phạm nhất.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post