Nợ thuế gần 14 tỷ đồng, ‘ông lớn’ bất động sản Long An bị ngừng sử dụng hoá đơn

Không chấp hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp của cơ quan thuế, 'ông lớn' bất động sản Long An bị cưỡng chế bằng hình thức ngừng sử dụng hoá đơn trong 1 năm.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post