Bất động sản cầm cự chờ hồi phục

Những chủ đầu tư có tài chính ổn định đang đẩy mạnh mở bán dự án để có dòng tiền, trong khi các doanh nghiệp khó khăn đang nỗ lực cầm cự chờ thị trường hồi phục

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post