HoREA đề nghị thêm hai loại phí vào quy định về giá đất

Quy định về giá đất thì sẽ tháo gỡ vướng mắc về công tác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho hàng trăm dự án bất động sản, nhà ở thương mại, đảm bảo không thất thu ngân sách nhà nước.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post