Bất động sản đã qua vùng đáy nhưng tại sao vẫn khó sôi động trở lại?

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM, khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp bất động sản hiện nay chính là pháp lý, chiếm đến 70% vướng mắc của các dự án.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post