Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hướng dẫn doanh nghiệp bất động sản giảm giá bán, cơ cấu lại phân khúc

Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước, xử lý nghiêm các ngân hàng đưa thêm các điều kiện, yêu cầu không đúng quy định, gây khó khăn cho việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp đầu tư dự án bất động sản và người mua nhà.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post