Công bố kiểm toán 18 đơn vị tại tỉnh Thanh Hóa

Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán 18 đơn vị của tỉnh Thanh Hoá về các vấn đề như sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và cho thuê đất công ích..., kịp thời phát hiện các sai phạm, hành vi tham nhũng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post