Chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư phải được UBND cấp huyện cho phép

Điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định, hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư phải được phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post