Cuối năm, nhà đầu tư rút tiền tiết kiệm săn đất ven đô giảm giá

Hiện nay, một số khu vực tại vùng ven Hà Nội nhiều mảnh đất nền đã có mức giá giảm so với thời điểm sốt. Nắm bắt thời cơ, nhiều nhà đầu tư đã rút tiền tiết kiệm để xuống tiền.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post