Doanh nghiệp bất động sản có gần 12.400 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong tháng cuối năm

Trong tháng 12/2023, trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản là gần 12.400 tỷ đồng, chiếm 46% tổng giá trị trái phiếu sắp đáo hạn.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post