Doanh nghiệp bất động sản liên quan tới Saigon Glory báo lỗ gần 5.600 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm gần 4.000 tỷ

Ngoài khoản lỗ gần 5.600 tỷ đồng, Bất động sản Nhật Quang đang chậm thanh toán lãi gốc lô trái phiếu 2.150 tỷ đồng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post