Đề xuất mức tiền đặt cọc không vượt quá 5% giá bán nhà

Thảo luận về việc thu tiền cọc của khách hàng quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đại biểu Huỳnh Thị Phúc đề nghị cần xem xét quy định số tiền đặt cọc tối đa không quá 5% giá bán nhà.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post