Văn Phú – Invest: Hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2023

Việc Văn Phú - Invest thực hiện 85% chỉ tiêu doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 được đánh giá là tương đối tích cực trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn từ nửa cuối năm 2022 đến nay.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post