Giới đại gia Trung Quốc và Việt Nam đổ xô mua nhà tại Australia

Bất chấp lãi suất và giá nhà tại Australia tăng cao, người nước ngoài vẫn đổ xô mua. Đứng đầu nhóm này là giới đại gia đến từ Trung Quốc và Việt Nam.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post