Lợi nhuận sụt giảm mạnh ảnh hưởng khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản

Các công ty bất động sản đang đối diện với vấn đề lớn, đó là khả năng trả nợ tiếp tục suy giảm do đòn bẩy cao và dòng tiền yếu.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post