Những chính sách mới nhất về bất động sản có hiệu lực từ tháng 12/2023

Từ tháng 12/2023, nhiều chính sách liên quan đến tài chính ngân hàng như giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN; quy định mới về vốn góp tại ngân hàng liên doanh;... chính thức có hiệu lực.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post