Yêu cầu mới về môi giới và cơ sở đào tạo nghề môi giới bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định rõ yêu cầu với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới và thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post