Đề xuất nâng tiền đặt cọc tối thiểu lên 10% khi đấu giá quyền sử dụng đất

Việc nâng tỷ lệ tiền đặt cọc tối thiểu lên 10% khi đấu giá quyền sử dụng đất sẽ giúp hạn chế tình trạng lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường và trục lợi.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post